11 december 2021

Kandidatenlijst

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen

De lijst wordt aangevoerd door lijsttrekker Jan Dijkstra. Jan is de huidige fractievoorzitter. Daarvoor is hij 10 jaar politiek actief geweest bij CDA Gelderland als statenlid en commissielid. Jan is werkzaam bij een provincie in een managementfunctie. Daarnaast is hij lokaal ook bestuurder in de protestantse gemeente.

Op nummer twee van de kandidatenlijst staat nieuwkomer Robin Baas. Robin woont al een aantal jaren in Wageningen en studeert International development studies aan de WUR in Wageningen. Robin is bestuurlijk actief geweest bij het landelijk bestuur van het CDJA en CDJA Foodvalley. Ook is Robin lid geweest van de studentenraad aan de WUR. Hij gaat zich de komende periode inzetten om het woningtekort voor jongeren te verminderen.

Op nummer 3 staat de geboren en getogen Wageningse Marina Blokzijl. Marina heeft inmiddels haar sporen verdiend in de lokale politiek en als bestuurslid van het Odensehuis. Ze werkt als adviseur bij een arbodienst. Marina voelt zich o.a. betrokken bij het sociale domein, de Wageningse ondernemers en de economische ontwikkeling van onze stad.

David-Jan Wagter staat als nieuwkomer op nummer 4 en hij werkt bij Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre. Hij was actief in het bestuur van ons lokale CDA. Hij wil zich graag inzetten voor het  sociaal domein en gaat zich de komende tijd vooral richten op het brede veld van de jeugdzorg.

Maria van Schaijik-van Diepen staat op nummer 5. Maria is  op dit moment toezichthouder  in de ouderenzorg. Voorheen werkte zij bij een landelijke luisterlijn tegen eenzaamheid en was zij toezichthouder bij de Woningstichting. Zij is actief bij CDA senioren Gelderland. Verder verzorgt Maria religieuze vieringen in de verpleeghuizen en leidt zij uitvaartbijeenkomsten. Thema’s waar Maria zich de komende periode mee bezig gaat houden zijn ouderenzorg en wonen voor ouderen.

Kandidatenlijst GR 2022

1. Jan Dijkstra

2. Robin Baas

3. Marina Blokzijl

4. David-Jan Wagter

5. Maria van Schaijik - van Diepen

6. Werner Hendrickx

7. Henk Wijnveen

8. Hilda van Leijen - de Vries

9. Jan Bakker

10. Auke Vos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.