26 februari 2020

Twee nieuwe basisscholen

In de afgelopen raadsvergadering is er geld beschikbaar gesteld om twee nieuwe basisscholen te gaan bouwen in Wageningen. De Margrietschool gaat nieuw bouwen aan de Haverlanden en De Zwaneridder gaat verhuizen naar de nieuwbouwwijk Kortenoord en daar nieuw bouwen. De schoolgebouwen worden gebouwd volgens de nieuwste inzichten van onderwijshuisvesting en worden zo een prettige leeromgeving voor de kinderen. Hier zullen ook veel duurzaamheidsmaatregelen worden genomen.

Voor andere scholen in de stad duurt het langer voordat de gemeente kan investeren in zonnepanelen en isolatie vanwege financieringstekort. Het CDA heeft met raadsbrede steun een voorstel ingediend met de vraag aan het college hier iets aan te gaan doen. Vanuit de overheid zijn  goedkope leningen voor scholen  beschikbaar om zonnepanelen te installeren en het schoolgebouw te isoleren. Energiekosten gaan naar beneden waar de school vervolgens van profiteert.

Het college gaat de scholen hier actief  over informeren. De gemeenteraad  heeft daarnaast gevraagd te inventariseren welke bezwaren er zijn bij de scholen om zonnepanelen op het dak te leggen of de school te isoleren. Het gesprek hierover is van belang en de oplossingen zijn wellicht makkelijker dan wordt gedacht. Het CDA juicht het toe als binnenkort bovenop alle scholen nieuwe zonnepanelen liggen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.