01 april 2022

Veiligheid

Het CDA wil dat verkeersonveilige kruispunten worden aangepakt zodat fietsers, wandelaars en automobilsten elkaar veilig kunnen kruisen.

Het groenonderhoud in de wijken moet naar een hoger niveau. Ook willen wij buurtinitatieven ondersteunen waarbij inwoners voorstellen doen om hun wijk mooier en groener te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.