05 december 2018

Wagenings ouderenplatform van start

Het ouderenplatform is een samenwerkingsverband van organisaties in Wageningen die belangen van ouderen beschermen en zichtbaar maken. Het platform richt zich daarbij op wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijnsvoorzieningen in het algemeen. Een mooi initiatief om zo een goede gesprekspartner te worden voor verschillende partijen die met ouderen werken.

Tijdens de middag van de oprichting waren er naast vertegenwoordigers van de verschillende organisaties ook een aantal raadsfracties aanwezig. Samen hebben wij gesproken over thema’s rondom zorg, wonen en eenzaamheid. Hoe krijg je ouderen in beeld die de zorg om verschillende redenen mijden of die oudere inwoner die eenzaam is. Eenzaamheid is een thema wat ook onze aandacht nodig heeft. We constateerden deze middag verder dat veel maatregelen die nu in Den Haag worden genomen het lokaal soms erg moeilijk maken om goede zorg te leveren.

Het vraagt samenwerking tussen alle partijen om met deze onderwerpen effectief aan de slag te kunnen gaan. Het Wagenings ouderenplatform heeft hier nu een begin mee gemaakt. Het CDA ondersteunt dit initiatief en wenst het bestuur en alle vrijwilligers veel succes in het verder ontwikkelen van het platform.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.