04 februari 2022

CDA Best wil niet alleen woorden, maar vooral daden.

Iedere politieke partij is druk bezig met haar verkiezingsprogramma en hoopt daarmee de kiezer te motiveren om op hun partij te stemmen. Dat doet ook CDA Best.

Wij roepen alle stemgerechtigden vooral op om te gaan stemmen op 16 maart!

Zoals u weet is papier geduldig en in Best ervaren wij geen hele grote verschillen in de verkiezingsprogramma’s. Dat maakt de keuze voor u misschien niet gemakkelijk.

Wellicht maken de daden dan het verschil. De afgelopen periode heeft een CDA wethouder het sociale domein behartigd. Het zijn doelstellingen die je vooral in samenwerking moet realiseren. Dat was vanwege corona niet altijd gemakkelijk. Maar juist dan kun je volgens wethouder Ria van der Hamsvoord het verschil maken met daadkracht en menselijk maat. Daarmee onderstreept zij dat voor CDA Best vooral de daden tellen!

Wat zijn dan de zaken die de afgelopen vier jaar binnen het sociaal domein zijn gerealiseerd? Er is bijvoorbeeld een veel constructievere samenwerking binnen onze kindcentra. De partners werken nu beter samen op inhoud. Dit zorgt voor kortere lijnen waardoor er een verbetering is in kwaliteit, maar ook in het vroeg signaleren van problemen bij kinderen. Hierdoor kan hulp sneller worden opgestart.

Ook is er een uitbreiding geweest van de schuldhulpverlening en het minimabeleid. Er is ingestoken op het verstevigen van onze ondersteuningsstructuur zodat meer mensen die buiten de boot vallen, de (financiële) ondersteuning krijgen waardoor ze het hoofd wel boven water kunnen houden.  

Als laatste benoemen we de sport- en cultuurstimulatie voor alle kinderen van Best. We zijn trots op ons voorzieningenniveau in Best en de afgelopen vier jaar hebben we hard gewerkt om dit toegankelijk te maken voor alle kinderen van Best, zowel op school als in de vrije tijd.

Een mooie basis om de volgende vier jaar weer op verder te bouwen voor Best. Samen voor elkaar!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.