06 januari 2022

Groene draad CDA Best 2022-2025

● Het CDA Best vindt de voorgenomen locatie van de nieuwe huisvesting Gemeentehuis/Best Wijzer naast de Zeeman niet passend.

● Het CDA Best wil initiatieven van inwoners voor het besparen en opwekken van energie actief stimuleren. We willen subsidiemogelijkheden voor o.a. groene daken, huisisolatie en zonnepanelen.

● Bij de ontwikkeling stationsgebied heeft, naast woningbouw, leefbaarheid (groenvoorzieningen, verkeersveiligheid en speelgelegenheid) voor het CDA Best de hoogste prioriteit.

● Op de huidige locatie gemeentehuis moeten zorg- en /of starterswoningen worden gerealiseerd.

● Het buitengebied is voor iedereen; dus voor bewoners, recreanten en  ondernemers/agrariërs.

● Voor het CDA Best mag voor de Bestse inwoners geld geen belemmering zijn om mee te doen in de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.