Marc van Oosterbosch

Raadslid

Marc van Oosterbosch

Marc van Oosterbosch is 48 jaar oud, gehuwd en heeft 2 kinderen, een jongen van 14 jaar en een meisje van 11 jaar. Marc is een geboren en getogen Prinsenbekenaar. Hij doorliep het Stedelijk gymnasium in Breda en studeerde daarna aan de HEAO Breda (commerciële economie).

Na diverse commerciële internationale functies (marketing- & salesmanagement) bij meerdere (familie)bedrijven is hij als zelfstandige gestart in 2015. Samen met consultancy buro De Koers is hij een nieuwe weg ingeslagen: verandertrajecten kick-starten of doorstarten door middel van schaalbare dialooginstrumenten. Zo in contact gekomen met verschillende gemeentes op het gebied van participatie. Inmiddels heeft hij al meer dan 10.000 mensen met elkaar in dialoog gebracht over diverse onderwerpen. Marc is resultaatgericht en vind altijd de kracht en energie om lastige vraagstukken tot een goed einde te brengen door focus en eigenaarschap. “Alles kan, zolang niet bewezen is dat het niet kan”, is zijn devies. Hij is tevens actief binnen het dorpsplatform in Prinsenbeek. Is daar initiatiefnemer van het platform, coördinator openbare ruimte en voorzitter van de werkgroep herinrichting markt.

Marc van Oosterbosch staat voor:

 • Een continue dialoog voeren met elkaar

 • Mensen uit de wijken en dorpen in hun kracht zetten en binnen de kaders zelfstandig laten opereren. Initiatieven ondersteunen en niet te veel beperkende regels.

 • Vrijwilligers op de juiste manier waarderen die bijdragen aan een #beterBreda

 • Aandacht voor het juiste woningaanbod voor jong en oud tegen betaalbare prijzen. Zodat inwoners van de wijken en dorpen kunnen blijven wonen ongeacht de leeftijd.

 • Dat ouderen samen oud kunnen worden onder één dak. En dat daar waar het onbetaalbaar wordt de gemeente ondersteunt.

 • Een nette opgeruimde omgeving: Het onderhoud in de dorpen en wijken moet verbeterd worden. Wij zullen hierin stevig investeren.

Marc is aan te spreken op:

 • alle bovengenoemde onderwerpen. En (vooral) of de juiste dialoog heeft plaatsgevonden met inwoners en andere belanghebbenden.

 • of (vervolgens) de uitvoering plaatsvindt binnen de gestelde kaders.

Voor Prinsenbeek:

 • Juiste en tijdige realisatie van het project herinrichting Markt.

 • Inzet voor het juiste woningaanbod (en de gemeente uitdagen op het realisatieplan).

 • Onderhoud infrastructuur en rioleringstelsel ten behoeve van de waterafvoer.

 • Ondersteuning evenementen en verenigingen betreffende regelgeving en overige verplichtingen.

 • Het verder helpen van gedragen initiatieven vanuit het dorp.

 • Bescherming van de locale ondernemers t.b.v. de leefbaarheid in ons dorp.

Actueel:

Hij is:

-Consultant

-Initiatiefnemer Dorpsplatform Prinsenbeek

-Coördinator domein Openbare Ruimte van het Dorpsplatform Prinsenbeek

-Lid werkgroep markt Prinsenbeek

-Lid commissie PITT festival de Kuil

Ik ga voor: Een sterk Breda met de lokale overheid in een faciliterende rol.

Optimale benutting van de krachten uit de dorpen en wijken. Minder regelgeving, meer wederzijds vertrouwen. Juiste kaders en juiste rollenverdeling. Een toegankelijke dialoog voor iedereen.

Alles kan, zolang niet bewezen is dat het niet kan

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.