Marc van Oosterbosch

Raadslid

Marc van Oosterbosch (50 jaar oud) is gehuwd en heeft 2 kinderen, een jongen van 16 jaar en een meisje van 13 jaar. Marc is een geboren en getogen Prinsenbekenaar. Hij doorliep het Stedelijk Gymnasium in Breda en studeerde daarna aan de HEAO Breda (commerciële economie). Na diverse commerciële internationale functies (marketing- & salesmanagement) bij meerdere (familie)bedrijven heeft hij vanaf 2015 5 jaar als Management Consultant gewerkt op (zzp-basis). Sinds medio 2019 werkt Marc op interimbasis bij een internationale speler op het gebied van Consumenten Electronica.

Marc is resultaatgericht en vindt altijd de kracht en energie om lastige vraagstukken tot een goed einde te brengen door focus en eigenaarschap. “Alles kan, zolang niet bewezen is dat het niet kan”, is zijn devies. Marc heeft zich jarenlang ingezet voor zijn dorp en in verschillende rollen. Zo was hij recentelijk voorzitter van het dorpsplatform, kartrekker van de werkgroep Markt Prinsenbeek en projectleider van het project "Prinsenbeek Begroot". In het verleden was Marc nog bestuurslid van voetbalvereniging Beek-Vooruit en voorzitter van een alternatieve tenniscompetitie.

(Om zijn focus, discipline en resultaatgerichtheid nog eens te benadrukken: Marc liep in 2017 samen met zijn vrouw de marathon van Amsterdam uit na 850 trainingskilometers)

Marc staat voor:
- een continue dialoog voeren met elkaar
- mensen uit de wijken en dorpen in hun kracht zetten en binnen de kaders zelfstandig laten opereren. Initiatieven ondersteunen en niet te veel beperkende regels.
- vrijwilligers op de juiste manier waarderen die bijdragen aan een #beterBreda
- aandacht voor het juiste woningaanbod voor jong en oud tegen betaalbare prijzen. Zodat inwoners van de wijken en dorpen kunnen blijven wonen ongeacht de leeftijd.
- dat ouderen samen oud kunnen worden onder één dak. En dat daar waar het onbetaalbaar wordt de gemeente ondersteunt.
- een nette opgeruimde omgeving: Het onderhoud in de dorpen en wijken moet verbeterd worden. Wij zullen hierin stevig investeren.

->  is aan te spreken op:
- alle bovengenoemde onderwerpen. En (vooral) of de juiste dialoog heeft plaatsgevonden met inwoners en andere belanghebbenden.
- of (vervolgens) de uitvoering plaatsvindt binnen de gestelde kaders.

Marc staat voor Prinsenbeek:
- de controlerende factor bij het Project “Beeks Buiten” (800 woningen) 
- inzet voor het juiste woningaanbod (en de gemeente uitdagen op het realisatieplan).
- onderhoud infrastructuur en rioleringstelsel ten behoeve van de waterafvoer.
- ondersteuning evenementen en verenigingen betreffende regelgeving en overige verplichtingen.
- het verder helpen van gedragen initiatieven vanuit het dorp.
- bescherming van de locale ondernemers t.b.v. de leefbaarheid in ons dorp.

Actueel is Marc:
- Business Unit Manager a.i.
- Management Consultant

QUOTE: “een sterk Breda met de lokale overheid in een faciliterende rol. QUOTE: Optimale benutting van de krachten uit de dorpen en wijken. Minder regelgeving, meer wederzijds vertrouwen. Juiste kaders en juiste rollenverdeling. Een toegankelijke dialoog voor iedereen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.