02 februari 2022

Bestuurlijke toekomst en jeugdgezondheidszorg

Samen aan zet voor een gezonde, samenwerkende gemeente

Bestuurlijke toekomst

De afgelopen vier jaar heeft Georg van Kleij uit Kaatsheuvel zich maximaal ingezet om een fijn woon-, leef- en ondernemersklimaat in de gemeente Loon op Zand te waarborgen. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is hij nummer 6 op de CDA-lijst. Georg is kritisch op de huidige zelfstandigheid van de gemeente Loon op Zand en is voorstander van verdere samenwerking met gemeenten in de regio. “Baanbrekers is daarvan een mooi voorbeeld,” zegt Van Kleij, die als raadslid zitting heeft in het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling. Hij vervolgt: “Andere samenwerkingsverbanden kunnen worden geoptimaliseerd zodat de inwoner, ondernemer, bezoeker én de ambtelijke organisatie daar maximaal van kunnen profiteren. Voor mij moet Loon op Zand een fijne en mooie zelfstandige gemeente zijn die graag samenwerkt!”

Jeugdgezondheidszorg

De eveneens Kaatsheuvelse Marianne Spitters-Maas, kandidaat nummer 9 op de lijst van het CDA Loon op Zand, vindt dat de gemeente Loon op Zand ook voor onze jeugd een fijne plek moet zijn om te wonen. Jeugdgezondheidszorg moet hier voor iedereen makkelijk bereikbaar zijn en blijven. “Het is van groot belang dat alle kinderen zich naar vermogen moeten kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Het CDA Loon op Zand wil dat preventieve zorg ingezet blijft worden en waar mogelijk wordt uitgebreid, zodat signalen meteen kunnen worden opgepakt. Het is voor het lichamelijk en geestelijk welbevinden van kinderen belangrijk dat er adequaat begeleiding of zorg wordt gegeven in een vroeg stadium,” aldus Marianne.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.