Anthony Maas

Penningmeester & Steunfractielid

Anthony Maas (1993) is sinds 2014 lid van het CDA en trad nog datzelfde jaar toe tot het bestuur van de afdeling Loon op Zand, waarbinnen hij sindsdien de penningmeestersrol vervult. Daarnaast is hij sinds 2018 steunfractielid en houdt zich als zodanig voornamelijk bezig met het ruimtelijk fysieke domein.

Anthony is historicus. Mensen en bedrijven hebben in hun bestaan veel ervaring opgedaan en kunnen daarmee een bijdrage leveren aan onze samenleving. Een belangrijk uitgangspunt van het CDA vindt hij dan ook dat politiek begint met erkenning van maatschappelijk initiatief. In het dagelijks leven zet Anthony zich in voor het behouden, onderzoeken en uitdragen van de lokale geschiedenis van zijn geboortedorp Loon op Zand.

Aandachtsgebieden:

- Ruimtelijke ordening
- Veiligheid

 Contact: anthony.maas@cdaloonopzand.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.