Van vrijblijvend naar verbonden

Mensen willen ergens bij horen, voor elkaar zorgen en samen dingen ondernemen. Ons ideaal is een gemeente waarin mensen zich thuis voelen en een bijdrage leveren. Dat vraagt een stimulerende gemeente, met nieuwe vormen van betrokkenheid en zekerheid voor mensen die zich niet kunnen redden.

Van ruimte scheppen naar ruimte pakken

De gemeente heeft steeds meer taken op zich gekregen en is steeds meer gaan regelen en voorschrijven. Het CDA wil deze trend keren door mensen meer verantwoordelijkheid te laten nemen. Dat betekent dat mensen vaker op hun gezond verstand worden aangesproken in plaats van op regels en voorschriften.

Van nazorg naar zorgzaam

Onze samenleving biedt een vangnet bij bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte en schulden. Daarbij krijgt het geld dat de gemeente erin wil steken, veel nadruk. Het CDA kijkt liever naar wat mensen zelf of met elkaar in familie en gezin kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen.

Van betrokken naar verbonden

Iedereen in onze samenleving hoort erbij en dient zijn steentje bij te dragen. Als we elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen, dan staat niemand er alleen voor. Uitgangspunten zijn dan ook: problemen voorkomen door preventie en vroege signalering en problemen oplossen met individuele ondersteuning.

Van aanbod naar vraag gestuurde dienstverlening

Alles in onze samenleving wordt op waarde geschat, ook als het niet meteen in geld valt uit te drukken. Het CDA vindt een aantal zaken onbetaalbaar. Denk bijvoorbeeld aan de leefbaarheid in onze kernen, ons landschap, onze detailhandel en de agrarische bedrijven, die zorgen voor een leefbaar buitengebied.

 

*

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.