Samenleving aan zet

Het motto van het CDA is 'Samenleving aan zet'. Het CDA gelooft dat mensen samen veel kunnen en voor elkaar willen zorgen. Je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. Het CDA kiest daarom bewust partij voor de samenleving.

Onze hoofdkeuzes in 2022-2026 voor de gemeente Loon op Zand zijn:

  1. Zorgzaam Loon op Zand: samen zorgen voor elkaar.
  2. Verbonden Loon op Zand: voor een krachtige en verantwoordelijke sa-menleving.
  3. Bestuurlijke toekomst Loon op Zand: voor een dienstbare overheid én eerlijke en duurzame economie.

Op alfabet

Al onze standpunten op alfabetische volgorde.

De 5 redenen om aan zet te zijn

Vijf redenen voor méér samenleving:

  1. van vrijblijvend naar verbonden: mensen maken hun leefomgeving;
  2. van ruimte scheppen naar ruimte pakken: meer mogelijkheden voor de samenleving;
  3. van nazorg naar zorgzaam: samen zorgen voor elkaar;
  4. van betrokken naar verbonden: voor een krachtige en verantwoordelijke samenleving;
  5. van aanbod naar vraaggestuurde dienstverlening: werken aan een dienstbare overheid én eerlijke en duurzame economie.

Op thema

Al onze standpunten op thematische volgorde. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.