16 februari 2022

Bestuurlijke toekomst en senioren

Samen aan zet voor onze financiën en onze ouderen

Bestuurlijke toekomst

Op de lijst van het CDA Loon op Zand staan mensen met veel ervaring in de lokale politiek, zoals lijstduwer Herman van Gulik. Zestien jaar zat hij in de gemeenteraad en hij is nog altijd begaan met het wel en wee van onze gemeente. Vooral over de gemeentefinanciën en over de bestuurlijke toekomt, twee onderwerpen die nauw met elkaar zijn verbonden, is de laatste jaren veel te doen. “Ik weet dat veel inwoners hierover bezorgd zijn. De twee jaar die de raad heeft uitgetrokken om tot een oordeel te komen moeten goed worden gebruikt. Als het financieel verantwoord blijkt, mag onze gemeente wat mij betreft zelfstandig blijven,” zegt Herman. Het CDA Loon op Zand vindt dat samenwerking met buurgemeenten, bijvoorbeeld in de vorm van een ambtelijke fusie, goed onderzocht moet worden. “Het CDA zoekt naar wat voor de gemeente en haar inwoners goed is. Ik stem daarom CDA, voor die zekerheid,” aldus Herman.

Senioren

Ook Cees Sprangers, nummer 8 op de CDA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, is al jaren actief bij de partij en nog altijd zeer betrokken bij het welzijn van de lokale gemeenschap. Het motto van het CDA, de samenleving aan zet, is Cees op het lijf geschreven. “Ik probeer mensen te bewegen te participeren in de maatschappij. Dat doe ik zelf ook, door actief te zijn binnen verenigingen en klaar te staan voor een ander.” Cees is voorzitter van de grootste seniorenvereniging in onze gemeente. “Het zal dan ook niet vreemd overkomen dat ik streef naar een samenleving met extra aandacht voor onze senioren. Eenzaamheid moet betreden worden door het faciliteren van buurthuizen, goede sociale voorzieningen en passende woonruimte moeten ervoor zorgen dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen en door gepast openbaar vervoer of alternatieven zoals de deeltaxi en de buurtbus moet mobiliteit worden gegarandeerd,” vervolgt Cees. Deze punten en andere kernwaarden vindt hij terug in het verkiezingsprogramma van het CDA Loon op Zand.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.