15 maart 2022

CDA voor méér samenleving

Onze keuzes voor het versterken van een evenwichtige samenwerking in de gemeente Loon op Zand

Het motto van het CDA is ‘Samenleving aan zet’. Het CDA gelooft dat mensen samen veel kunnen en voor elkaar willen zorgen. “Je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander”, vindt Mieke Broeders-Habraken uit De Moer en fractievoorzitter van het CDA. Zij geeft vijf redenen waarom het CDA bewust kiest méér samenleving.

Het CDA: van vrijblijvend naar verbonden

Mensen willen ergens bij horen, voor elkaar zorgen en samen dingen ondernemen. Ons ideaal is een gemeente waarin mensen zich thuis voelen en een bijdrage leveren. Dat vraagt een stimulerende gemeente, met nieuwe vormen van betrokkenheid en zekerheid voor mensen die zich niet kunnen redden.

Het CDA: van ruimte scheppen naar ruimte pakken

De gemeente heeft steeds meer taken op zich gekregen en is steeds meer gaan regelen en voorschrijven. Het CDA wil deze trend keren door mensen meer verantwoordelijkheid te laten nemen. Dat betekent dat mensen vaker op hun gezond verstand worden aangesproken in plaats van op regels en voorschriften.

Het CDA: van nazorg naar zorgzaam

Onze samenleving biedt een vangnet bij bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte en schulden. Daarbij krijgt het geld dat de gemeente erin wil steken, veel nadruk. Het CDA kijkt liever naar wat mensen zelf of met elkaar in familie en gezin kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen.

Het CDA: van betrokken naar verbonden

Iedereen in onze samenleving hoort erbij en dient zijn steentje bij te dragen. Als we elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen, dan staat niemand er alleen voor. Uitgangspunten zijn dan ook: problemen voorkomen door preventie en vroege signalering en problemen oplossen met individuele ondersteuning.

Het CDA: van aanbod naar vraag gestuurde dienstverlening

Alles in onze samenleving wordt op waarde geschat, ook als het niet meteen in geld valt uit te drukken. Het CDA vindt een aantal zaken onbetaalbaar. Denk bijvoorbeeld aan de leefbaarheid in onze kernen, ons landschap, onze detailhandel en de agrarische bedrijven, die zorgen voor een leefbaar buitengebied.

Meer informatie?

Ga naar de menukeuze op onze website en bekijk onze standpunten op alfabet of thema. Of neem contact met ons op. U kunt ook bellen met onze fractievoorzitter Mieke Broeders-Habraken: 06-23113636.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.