23 januari 2022

Samen komen we verder!

Het motto van het CDA is ‘Samenleving aan zet’. Het CDA gelooft dat mensen samen veel kunnen en voor elkaar willen zorgen. Je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. Het CDA kiest daarom bewust partij voor de samenleving.

Mieke Broeders-Habraken, lijsttrekker CDA Loon op Zand

Mieke, woonachtig in De Moer, zit vanaf 2010 in de gemeenteraad. Met haar nuchtere kijk op de complexe materie weet zij de politieke boodschap op een begrijpelijke wijze te verwoorden. Als verbinder krijgt zij mensen en inhoud op één lijn.

“Voor De Moer is het van belang dat de basisschool De Start behouden blijft. Daardoor blijft de leefbaarheid van het dorp gewaarborgd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst,” legt Mieke uit. “Als het aan het CDA ligt, dan worden er huizen gebouwd voor starters en jonge gezinnen. De balans tussen natuur, landbouw en recreatie in het buitengebied is belangrijk. Die moeten goed in evenwicht zijn met elkaar. Voor De Moer is een vrijliggend fietspad langs de Heibloemstraat en Moersedreef een grote wens”, vervolgt Mieke. “Zelf wonend in het buitengebied zie ik de urgentie voor verruiming van bestemmingsmogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB).”

Mieke zet zich natuurlijk niet alleen in voor De Moer, maar voor alle kernen zoals zij dit ook de afgelopen jaren heeft gedaan.De komende weken komen de andere kandidaten van het CDA Loon op Zand aan het woord.

Samenleving aan zet

Mensen willen ergens bij horen, voor elkaar zorgen en samen dingen ondernemen. Ons ideaal is een gemeente waarin mensen zich thuis voelen. Iedereen in onze samenleving hoort erbij en moet zijn steentje bijdragen. Als we elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen, dan staat niemand er alleen voor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.