02 maart 2022

Voor alle drie de dorpen

Samen aan zet voor leefbare dorpskernen

Initiatieven

De samenleving is aan zet. Dat is het motto van het verkiezingsprogramma van het CDA. Als samenleving kunnen we met z’n allen veel meer dan we denken. Een aantal mooie initiatieven hebben dat de afgelopen jaren laten zien. Kees Grootswagers, nummer 2 op kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, noemt een aantal voorbeelden op: “Kijk eens naar het dorpsplein in De Moer, de grootste kinderoptocht van Nederland tijdens carnaval in mijn eigen woonplaats Kaatsheuvel en het Loonse erfgoed het Witte Kasteel, dat door vrijwilligers in ere is hersteld.”

Leefbaarheid

Volgens Kees moet er ook aandacht zijn voor de leefbaarheid in de dorpskernen door meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen voor alle leeftijden. Daarnaast moet er aandacht worden besteed aan het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, dat het eigene van onze dorpskernen laat zien. Tevens moet er meer ondersteuning voor onze winkelcentra komen in Kaatsheuvel en Loon op Zand en moet gratis parkeren behouden blijven. “Door lokaal te kopen kan de samenleving ook bijdragen aan een leefbare dorpskern,” aldus Kees. “En verder kan elke dorpskern niet zonder het verenigingsleven. Zij verdienen dan ook waardering en ondersteuning voor hun vele en goede werk.”

Spreekbuis

Onze gemeente heeft drie kernen met een eigen identiteit, maar met één gemeenschappelijke kracht: die van de inwoners. Op nummer 4 van de CDA-lijst staat Rob van Hest, die deze kracht dagelijks voorbij ziet komen in zijn werk bij Home Instead Thuisservice. “Ook bij Harmonie Kaatsheuvel, waar ik mijn hobby muziek maken uitoefen, zie ik dat terug. Zij weten elkaar onderling goed te vinden,” zegt Rob. De gemeente heeft een ondersteunende, faciliterende functie. Rob vervolgt: “De gemeente Loon op Zand is er voor en door haar inwoners. Het is belangrijk dat de gemeenteraadsleden veel in contact zijn met hun mede-inwoners. Zij zijn ons bestaansrecht en wij horen de spreekbuis te zijn richting het gemeentebestuur.” Op die manier wil hij zich dan ook de komende vier jaar inzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.