23 februari 2022

Voor méér samenleving

Samen aan zet voor het versterken van een evenwichtige samenwerking

Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waarbij u zich kunt uitspreken over de toekomst van onze gemeente. “Wij geloven dat mensen samen veel kunnen en voor elkaar willen zorgen. Ons motto is dan ook: de samenleving aan zet,” zegt Gert-Jan van den Dries, nummer 10 op de kandidatenlijst. “Je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander”, vult lijsttrekker Mieke Broeders-Habraken uit De Moer aan.

ZORGZAAM LOON OP ZAND: samen zorgen voor elkaar

Iedereen in onze samenleving hoort erbij en moet zijn steentje bijdragen. Als we elkaar helpen en verantwoordelijkheid nemen, staat niemand er alleen voor. Onze uitgangspunten zijn dan ook: problemen voorkomen door preventie en vroege signalering en problemen oplossen met individuele ondersteuning. Het CDA kijkt liever naar wat mensen zelf of met elkaar in familie en gezin kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen.

VERBINDEND LOON OP ZAND: voor een krachtige en verantwoordelijke samenleving

De verbondenheid tussen inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties staat voor het CDA centraal. In de praktijk blijkt het lastig iedereen te betrekken om blijvend met elkaar de maatschappelijke opgaven uit te werken. De gemeente moet volgens ons, door zich dienstbaar op te stellen, de samenleving tijdig betrekken bij het uitvoeren van haar taken.

BESTUURLIJKE TOEKOMST VAN LOON OP ZAND: investeren in een goede samenwerking

Het CDA wil dat Loon op Zand een zelfstandige gemeente blijft, maar onder een aantal voorwaarden:

1. Inwoners moeten tevreden zijn over de dienstverlening;

2. De gemeente moet financieel gezond zijn op korte én lange termijn;

3. De ambtelijke organisatie moet goed bezet zijn met de juiste mensen op de juiste posten;

4. De gemeente moet in staat zijn al haar taken uit te voeren, nu en in de toekomst.

Het CDA ziet kansen in een goede samenwerking met de regionale partners en maatschappelijke partners om aan de voorwaarden te voldoen, zoals wooncorporatie Casade, verenigingen en belangenorganisaties. Samen doorpakken waar het kan!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.