Kern De Moer

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  zich in te zetten voor een groei van het aantal inwoners, met het oog op een blijvende leefbaarheid;

•  inwoners waar mogelijk te faciliteren, bijvoorbeeld in de vorm van vergunningen, bij de vestiging van kleine(re) bedrijven aan huis;

•  cultuur en recreatie te stimuleren, zonder de natuur uit het oog te verliezen; 

•  zich blijvend in te spannen voor de vorming van een Brede School, waarin de basisschool, de kinderopvang, de ontmoetingsruimte voor jong en oud, het informatieservicepunt en het centrale punt voor de thuiszorg onder één dak zijn gebracht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.