Minimabeleid

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  uitkeringsgerechtigden werkervaring en werkritme te laten opdoen in vrijwilligerswerk;

•  het mogelijk te maken dat alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering een goede balans vinden tussen hun ouderplicht en hun beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt;

•  de lasten voor minima binnen de perken te houden;

•  voor mensen met een minimuminkomen tegemoet te komen in de onroerend zaakbelasting en de afvalstoffenheffing.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten voor mensen met een klein inkomen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.