Ondernemers

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  de ontwikkelingskansen en daarmee de groeipotentie voor ondernemers in de toeristische sector en de gastvrijheidseconomie blijvend te stimuleren;

•  economische kansen te ontwikkelen in de vorm van ‘citymarketing’;

•  economische kansen te ontwikkelen in nauwe samenwerking met de Regio Hart van Brabant, de Langstraat, de Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL) en de lokale ondernemers;

•  periodiek contact met ondernemers te hebben en een goed ondernemersklimaat te creëren, onder meer door nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen en bestaande bedrijventerreinen te revitaliseren.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten voor ondernemers!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.