Veiligheid

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  preventief en zo veel mogelijk samen met inwoners criminaliteit en overlast tegen te gaan;

•  ouders, scholen, buurtverenigingen, horeca en winkeliers, verhuurders en (sport)verenigingen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van veiligheid;

•  onder meer met krachtige voorlichting en een lik-op-stukbeleid duidelijk te maken wat wel en niet kan en zo verruwing van het maatschappelijke klimaat tegen te gaan;

•  in overleg met betrokken partijen ernaar te streven de sociale cohesie te bevorderen en zich voor te bereiden op veranderingen in het veiligheidsbeleid.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten op het gebied van veiligheid!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.