Zorg en Welzijn

Als het aan het CDA ligt, dient de gemeente:

•  te zorgen voor meer maatwerk om deze inwoners zo lang mogelijk mee te laten draaien in onze samenleving;

•  in gesprek te gaan met het maatschappelijk middenveld (kerken, levensbeschouwelijke organisaties, vrouwengroepen, migranten- en gehandicaptenorganisaties) om sociaal isolement en armoede te bestrijden;

•  uit te gaan van de persoonlijke situatie, de keuzevrijheid en de individuele vraag bij het verstrekken van hulpmiddelen en voorzieningen aan gehandicapten en chronisch zieken;

•  het beleid dat voor specifieke doelgroepen is ontwikkeld, zoals voor jongeren, ouderen, allochtonen, mensen met een handicap, chronisch zieken, gezinnen en alleenstaanden, voortdurend te monitoren in nauw contact met maatschappelijke organisaties.

Lees ons verkiezingsprogramma voor onze overige actiepunten op het gebied van zorg en welzijn!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.