17 januari 2017

CDA stelt vragen aan B&W over het stoken van hout

Milieu is een belangrijk aandachtspunt binnen de raad.

Nog geen 20 jaar geleden was het voor velen heel normaal om in de eigen achtertuin van alles en nog wat op te stoken. Onder het mom “weg is weg”. Gelukkig heeft de aandacht hiervoor geleid tot regelgeving en een stook verbod.

De openhaard heeft echter een steeds grotere “knuffelwaarde” gekregen. Niet zelden wordt deze,(bij) verwarming gebruikt voor het opstoken van allerlei.Waar aan de ene kant veel aandacht voor het milieu bestaat wordt door sommigen, dikwijls om wat euro’s uit te sparen, alles wat brandbaar is gesprokkeld om te verstoken. ( In onze omringende landen staan hoge boetes op het verkeerd stoken).De nu bekende gezondheidsproblemen gerelateerd aan houtstook zijn door de het (st) Longfonds uitvoerig beschreven,

zie hiervoor de bijlage.

De app, die met steun van het ministerie van Milieu en de GGD ontwikkeld wordt,zal de gevolgen van de houtstook bij actuele weersomstandigheden tonen.Maar zelfs als de openhaard op een juiste wijze wordt gestookt is het een bron van, naast gezelligheid, overlast voor mens en milieu. Vele onderzoeksrapporten zijn de laatste jaren verschenen, over de kwalijke zijde van ongebreideld stoken en het is in de laatste periode duidelijk dat ook de lokale overheid hier iets van kan en mag vinden. Volgens Sharon Dijksma (staatssecretaris van de PvdA, kun je houtstook reguleren via een APV).Gezelligheid versus, rookoverlast en verspreiden van schadelijke stoffen. Als actieve buurtbemiddelaar heb ik regelmatig te maken met verstoorde burenverhoudingen hieromtrent.

Wel, een absoluut stookverbod hoeft er niet direct te komen, maar minderen zou een goede start kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een verbod op stoken tijdens daglicht. Dit geeft duidelijkheid en voorkomt in ieder geval al veel burenoverlast. Een onderscheid hierin tussen buitengebied en kernen ligt voor de hand.

 Is het college op de hoogte van de mogelijkheid de APV hiervoor te gebruiken

 Is het college bereid om te overwegen hiervoor regels te stellen binnen de AVP

 Kan het college aangeven of er verder iets rond deze materie te verwachten is

 bent u op de hoogte van de ontwikkeling over deze speciale houtstook-app

 wilt u anders hierover bij het ministerie nadere informatie opvragen

 Overweegt u om ook voor onze gemeente regels te stellen aan de deugdelijkheid van de rook-afvoer kanalen

Met vriendelijke groet, Fred Wozniak / CDA Moerdijk

Download hieronder de vragen en de bijlagen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.