Ton Haverkamp

# 5

Alleen kan je niets maar samen kan je veel.

 

Ton Haverkamp (67 jaar), geboren en getogen in Fijnaart, getrouwd met Corry en trotse vader van drie, inmiddels volwassen kinderen. Ook ben ik opa van vier schatten van kleinkinderen, waarbij ons vijfde kleinkind op komst is.

Ik krijg er energie van om, samen met anderen, uitdagingen aan te pakken en zaken voor elkaar te brengen. Daarbij ga ik moeilijkheden niet uit de weg en probeer ik samen met anderen doelstellingen te realiseren. Ik hou van teamwork en probeer mensen om me heen te stimuleren. 

Sinds 1988 ben ik lid van CDA. In de achter ons liggende jaren was ik in de voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen raadslid. Na de gemeentelijke herindeling werd ikachtereenvolgens bestuurslid en voorzitter van CDA Moerdijk. Sinds oktober 2022 ben ik opnieuw voorzitter van de afdeling. Naast mijn werkzaamheden voor het CDA ben ik tevens voorzitter van Dorpsvereniging Fijnaart en penningmeester van Energiek Moerdijk.  

Tot 2020 was ik als zelfstandig ondernemer werkzaam in de financiële sector. In deze hoedanigheid was ik ook meerdere jaren voorzitter van Ondernemersvereniging Fijnaart. Voor mijn zelfstandig ondernemerschap was ik meerdere decennia werkzaam als manager/directeur bij de Rabobank.

Mijn hobby’s zijn; auto’s, tuinieren, kamperen en wandelen.

Ik wil graag mijn tijd, kennis, netwerk en energie inzetten om de leefbaarheid van de kern Fijnaart te vergroten, onze gemeente verder te ontwikkelen en vooral om groepen en individuele mensen te helpen, hun ambities waar te maken. Persoonlijke speerpunten hierbij zijn:

• het zoeken naar oplossingen voor betaalbare woningen voor jong en oud,

• het vergroten van de aandacht voor onze leefomgeving en het milieu,

• het bieden van ruimte aan inwoners om mee te denken over de inrichting van leefomgeving,

• het zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijven in onze kern,

• het geven van aandacht en passende zorg aan kwetsbare mensen in de kern.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.