26 januari 2017

CDA is blij met herhaalde toezegging van wethouder over innovatieve windenergie

Vanaf 2015 heeft het CDA Moerdijk de firma Nedpower in beeld, de uitvinder van Sheerwind of te wel een alternatieve methode van windenergie opwekken. Zowel in 2015 als eind vorig jaar, tijdens de raadsvergadering van  10 november 2016, heeft het CDA gepleit om in onze gemeente een pilot op te zetten met deze methode, in navolging van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Deze innovatieve methode van windenergie opwekken is namelijk veel minder belastend voor de horizon. De huidige windmolens zijn door hun hoogte en omvang van de wieken vaak onderwerp van protest. Omwonenden zien vaak wel het nut in van windenergie maar hebben grote bezwaren tegen de verschijningsvorm.

Wethouder Kamp noemde het in zijn reactie een mooi initiatief om op andere wijze energie op te wekken. De gemeente zou graag ook meedoen met een pilot, maar Nedpower heeft er voor gekozen om 1 pilot tegelijk te doen, aldus de wethouder.

Wel heeft de wethouder toegezegd dat gemeente Moerdijk medio 2017 verder praat met Nedpower. Op dat moment zullen er namelijk onderzoeksresultaten bekend worden m.b.t. alternatieve opwekking van windenergie.

Telefonische navraag leverde op dat de wethouder deze toezegging nog steeds gestand kan doen.

Bekijk hieronder een stukje van de raadvergadering van 10 november 2016

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.