09 februari 2017

Sluiting basisschool de Ruigenhil is een mokerslag voor de inwoners van Helwijk

Afgelopen dinsdag 7 febr. is er in de Blokhut te Helwijk een speciale Dorpstafel belegd waar het schoolbestuur van Stichting De Waarden de sluiting van PC basisschool De Ruigenhil heeft toegelicht.

Het schoolbestuur is voornemens de basisschool te Helwijk te sluiten per 1 sept. a.s.

De voorgenomen sluiting van de enige basisschool die Helwijk rijk is, voelt voor de inwoners van deze kern als een mokerslag. Dit terwijl het huidige leerlingenaantal (33 leerlingen) het wettelijke minimale leerlingenaantal van 23 ruim overstijgt.  De commotie, die dinsdagavond ontstond rondom het voorgenomen besluit van stichting De Waarden is dan ook niet vreemd.

Het CDA streeft naar leefbaarheid in alle kernen van de gemeente Moerdijk en ziet dan ook graag dat zoveel mogelijk voorzieningen geborgd blijven in de diverse kernen, zo ook de basisschool die Helwijk rijk is.

Hans Schreuders en Henriette Dane stelde daarom namens CDA Moerdijk de volgende vragen aan het college:

·         Is het college bereid om met het schoolbestuur van stichting De Waarden in gesprek te gaan om de mogelijkheden te onderzoeken of deze voorziening te handhaven is in de kern Helwijk?

·         Mocht het onverhoopt toch niet haalbaar zijn basisschool De Ruigenhil open te houden, wil het college dan meedenken aan een vervoersregeling voor de kinderen die moeten uitwijken naar een andere kern?

Het appartementencomplex dat onlangs opgeleverd is in Helwijk, zorgt ervoor dat woningstichting Woonkwartier het huuraanbod in de kern Helwijk kan verhogen met 7 woningen.

·         Wij zijn ons er terdege van bewust dat e.e.a buiten onze besluitvorming ligt als raad, wellicht kan het college toch enige invloed uitoefenen bij het schoolbestuur en hen erop wijzen dat het leerlingenaantal een mogelijke stijging zal laten zien, als deze woningen verhuurd worden aan gezinnen met jonge kinderen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.