14 februari 2019

Artikel 35 vragen bestrijden en voorkomen ouderenmishandeling

Het is nauwelijks voor te stellen, maar ouderenmishandeling komt regelmatig voor. Het onderwerp ligt zeer gevoelig omdat daders vaak eigen kinderen, familieleden, buren, (overbelaste) mantelzorgers of zorgprofessionals zijn en het achter de gesloten voordeuren plaatsvindt. Volgens deskundigen wordt het probleem alleen maar groter, gezien de vergrijzing, toenemende dementie en de nadruk op zelfredzaamheid. Financieel misbruik komt het meest voor. Bovendien maakt de digitalisering van het bankverkeer financieel misbruik eenvoudiger.

Hoewel momenteel nog relatief onbekend, toch zou mentorschap naar onze mening kunnen helpen bij het bestrijden van ouderenmishandeling. Mentorschap (en bewindvoering) kan de duur van oudermishandeling stoppen en erger voorkomen!

Daarom hebben we hierover vragen gesteld aan het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.