05 januari 2017

Beeldkwaliteit en recreatie stadswateren laat te wensen over.

Onze gemeente kent vele mooie stadswateren in de diverse kernen. Wateren die, naast hun waarde voor de natuur, een functionele waarde hebben en gebruikt worden voor recreatieve doeleinden (o.a. hengelsport). Ook vormen deze wateren een beeldbepalend onderdeel van een stads- c.q. dorpsaanzicht.

Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle watergangen inclusief de stadswateren. Het CDA is van mening dat de mate waarin het waterschap onderhoud uitvoert, onvoldoende is om veiligheid, recreatie en een goede beeldkwaliteit van de wateren te waarborgen.

De vestingwateren in Willemstad en Klundert zijn in de zomer nagenoeg dichtgegroeid met ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten. Diverse wateren kennen ernstige kroos problemen. De beschoeiing laat plaatselijk te wensen over. Dit geldt niet alleen voor de Willemstadse en Klundertse wateren maar ook andere kernen ondervinden deze problemen. Diverse belanghebbende partijen hebben al vaker bij het waterschap aan de bel getrokken maar dat heeft helaas nog niet geleid tot verbetering. Reden voor het CDA om artikel 37 vragen te stellen aan het college van B&W. Er worden vragen gesteld als: Bent u het met ons eens dat er ten aanzien van onderhoud door het waterschap rekening dient te worden gehouden met de aspecten veiligheid, natuurbehoud, beeldkwaliteit en recreatie? Bent u het met ons eens dat met het oog op bovengenoemde aspecten, het onderhoud te wensen overlaat?  Ziet u met ons het risico dat er mensen  (met nadruk op de kwetsbare groep kinderen) en huisdieren van grasvelden in wateren lopen die vol liggen met kroos, met alle mogelijke gevolgen van dien?

Kunnen wij iets voor u, uw bedrijf of vereniging betekenen mail dan naar [email protected] of bel naar 0168750671 

Download hieronder de artikel 37 vragen die wij stelden aan het college van B&W.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.