14 januari 2017

Twee moties en amendement windmolenpark met grote meerderheid aangenomen!

CDA moerdijk heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 januari ’17 een tweetal moties en een amendement ingediend op het bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie niet stilstaan en dit de windturbines in de toekomst misschien overbodig maakt  heeft het CDA een wijzigingsvoorstel ingediend. Het amendement, wat het college de mogelijkheid geeft het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van het vervangen van de bestemming “Bedrijf-Windturbine” door de bestemming “Groen”, is met grote meerderheid aangenomen. Ook de beide moties zijn met grote meerderheid aangenomen. De motie “burenpremie” beschrijft het feit dat er vaak windmolens van “buurgemeenten” op onze gemeentegrenzen staan. Onze gemeentekernen hebben daar de lasten van terwijl de "buurgemeenten" naast de lasten ook de lusten hebben. CDA is van mening dat onze kernen hier financieel voor gecompenseerd moeten worden door middel van een “burenpremie”. De tweede motie werd samen met collega partij BBM ingediend. Deze motie verzoekt het college er op aan te dringen bij het Havenbedrijf dat tenminste de helft van de extra inkomsten die het Havenbedrijf derft uit dit windmolenpark ten goede komt aan een duurzaamheidsfonds dat wordt gebruikt voor duurzaamheidsinvesteringen ten gunste van de inwoners van de gemeente Moerdijk.

Download hieronder het amendement en de moties 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.