04 oktober 2019

Een betaalbare woonplek voor iedereen. Artikel 35 vragen en antwoorden inzake woningbeleid

Iedereen heeft recht op een fijne betaalbare woonplek. Wij als CDA Moerdijk vragen al langer aandacht voor dit onderwerp, met name ten aanzien van het toewijzingsbeleid van de wooncorporaties. In 2017 hebben we met betrekking tot dit onderwerp ook al een kadervoorstel ingediend.

We waren vooral benieuwd naar de wijze waarop kwetsbare sociale huurwoningzoekende inwoners gefaciliteerd en beschermd worden;

Welke voorrangsregelingen hanteert de gemeente Moerdijk en op wat voor wijze wordt maatwerk geleverd?

En een laatste belangrijk item voor het CDA; kerngericht beleid om de leefbaarheid in kernen te behouden en te vergroten. Hierbij spelen jongeren onder andere een belangrijke rol. Nu komen jongeren tot 23 jaar moeilijk aan een betaalbare woning en zien ze zich vaak genoodzaakt elders woonruimte te zoeken. En dat vinden wij een zeer ongewenste situatie!

Ook voor de oudere doelgroep lijkt het woningaanbod onvoldoende. Daarom hebben we gevraagd welke mogelijkheden het College ziet om aan de woonbehoefte van deze doelgroepen tegemoet te komen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.