03 februari 2021

Fractievoorzitter Marian van Eersel: vragen ex artikel 35 RvO in zake bezorging Moerdijkse Bode in buitengebied

We hebben gehoord via onze actieve fractiondersteuner Harry de Rond dat de Moerdijkse Bode, de veel gelezen huis-aan-huisblad in de buitengebieden sinds 2 november niet meer bezorgd wordt.

We vinden dat dit niet kan omdat de gemeente anderhalf pagina gebruikt om belangrijke gemeentelijke informatie te delen.

Natuurlijk is veel ook digitaal te lezen, maar dit is niet voor iedereen mogelijk. Er zijn ook veel, zeker de ouderen die de voorkeur aan de papieren variant geven. Daarom heeft de fractievoorzitter Marian van Eersel artikel 35 vragen gesteld.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.