09 december 2020

Geen openbaar onderwijs meer in Klundert

Commissievergadering 25 november 2020: veel pijn ook voor het CDA sluiting openbare basisschool De Cocon op 1 augustus 2021

Het bestuur van de Stichting OBO West-Brabant heeft definitief besloten tot opheffing van de openbare basisschool De Cocon met ingang van 1 augustus 2021. Aan ons werd gevraagd middels een Raadsbesluit of wij als gemeente de basisschool zelf in stand willen houden met ingang van 1 augustus 2021. Die expertise hebben we als gemeente niet in huis, dus zal het openbaar onderwijs definitief verdwijnen uit Klundert.

En dit betreurt het CDA. Temeer omdat het onderwijs op de Cocon kwalitatief goed was volgens het laatste inspectierapport. Voor iedere gemeente wordt, op basis van de leerling dichtheid in die gemeente, een opheffingsnorm vastgesteld, en die is voor de gemeente Moerdijk 59 leerlingen. De Cocon zat daaronder.

Ondanks dat er openbaar onderwijs mogelijk is binnen 10 km (een wettelijke eis), en de leerlingen een goede overdracht krijgen, blijft het ontzettend jammer dat openbaar onderwijs na zoveel jaren uit Klundert verdwijnt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.