13 januari 2017

Gemeenteraad Moerdijk met de rug tegen de muur, windpark bij Klundert gaat door.

Op initiatief van onze fractievoorzitter Désirée Brummans kwam PvdA gedeputeerde Dhr. Van Merriënboer op dinsdag 10 januari jl. de raadsleden uitleggen dat hij geen wettelijke gronden heeft om het windpark tegen te houden. De volgende dag bevestigde hij dit nog eens uitgebreid per brief.

Deze uitleg plaatste de CDA fractie voor een dilemma. Immers, de locatie voor deze windmolens aan de westrand van het industrieterrein, dichtbij ons vestingstadje Klundert, vond en vindt de fractie nog steeds absoluut ongeschikt.

Het dilemma waar wij in de raadsvergadering van 12 januari jl. mee te maken hadden; tegen dit plan stemmen betekent afstand doen van onze bestuurlijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid en zijn wij volledig de regie kwijt. De provincie neemt het over en dan hebben we er niets meer over te zeggen.

Risico’s: hogere windmolens en de sociale randvoorwaarden niet gegarandeerd volgens de huidige afspraak.

De CDA fractie heeft er met gemengde gevoelens voor gekozen haar bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan. Wij wilden de risico’s van tegenstemmen niet aangaan. Dat zou namelijk mogelijk nog een extra teleurstelling hebben  betekend voor de inwoners.

Wij zijn blij dat de meerderheid van de raadsleden voor bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft gekozen.

PvdA stemde tegen omdat zij de oostzijde van het industrieterrein onderzocht wilde hebben. De motie die zij hiervoor opstelde is zo ongeveer van tafel geveegd door de meerderheid van de raadsleden. Ook door het CDA. Fractievoorzitter Désirée Brummans merkte op dat deze locatie al uitgebreid onderzocht was en het bovendien onfatsoenlijk te vinden naar de inwoners van het dorp Moerdijk. Als je de molens aan de westkant niet wil hebben vanwege de belangen voor het stadje Klundert, dan moet je ze ook niet willen aan de oostkant in het belang van de inwoners van Moerdijk.

VVD stemde ook tegen het raadsvoorstel. Niet omdat de VVD fractie tegen windmolens is aan de westkant, maar omdat zij de sociale randvoorwaarden op andere wijze georganiseerd wilde zien. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.