19 maart 2018

HET CDA KLEURT DE GEMEENTE GROEN; OMDAT WE MOERDIJK WILLEN DOORGEVEN AAN ONZE (KLEIN)KINDEREN

Op initiatief van het CDA gaan er bloemrijke stroken aangelegd worden. Niet zomaar voor de sier maar omdat het niet goed gaat met onze bestuivende insecten, waaronder de bijen. Zij zijn belangrijk voor onze voedselproductie. De bloemrijke stroken worden ook wel bijenlinten genoemd. Ze moeten nog worden aangelegd dus het kan even duren voordat u bloemen gaat zien. Maar ze komen er in ieder geval.

Op initiatief van het CDA wil de gemeente  meewerken aan een regeling om schoolpleinen te vergroenen. Geen grijze stoeptegels meer maar veel meer groen en wie weet, een schoolmoestuin.

Het CDA zou graag zien dat bestaande groenzones ontwikkeld worden voor recreatie voor jong en oud in balans met de natuur. Daar willen we de komende vier jaar aan werken.

Het CDA heeft meer geld over voor meer groen bij de entrees en in de centra van onze dorpskernen.  Het groenonderhoud moet ook beter, maar we begrijpen dat onkruidbestrijding voor de gemeente aanzienlijk meer werk is, omdat er geen bestrijdingsmiddelen meer mogen worden gebruikt.

Een mooie groene leefomgeving mag van ons best wel wat geld kosten.

Het CDA is er voorstander van dat onze gemeente aansluit bij de statiegeldalliantie (statiegeld op blik en plastic flessen) om zwerfvuil tegen te gaan.

Het CDA is voorstander van zonne-energie in de vorm van zonneweides, op zoveel mogelijk daken van overheidsgebouwen, bedrijfsgebouwen en woningen. Renteloze leningen aan particulieren voor duurzaamheidsmaatregelen stimuleren wij 

Het CDA is voorstander van nieuwbouw zonder gasaansluitingen.

Het CDA is voorstander van ledverlichting voor lantaarnpalen.


Allen realistische maatregelen voor een groenere leefomgeving.OMDAT WE MOERDIJK WILLEN DOORGEVEN

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.