22 december 2020

Interim-voorzitter Pieter den Hollander: Laten we er met elkaar en voor elkaar iets moois van maken in 2021!

Er is het afgelopen jaar door het coronavirus heel wat over ons heen gekomen en we zijn er 
nog lang niet gezien de laatste RIVM-cijfers en de door de regering genomen maatregelen 
afgelopen week. Maandag 14 december 2020 werden strengere maatregelen aangekondigd 
door het kabinet om de verdere verspreiding van het Corona virus een halt toe te roepen. De 
zorg, het onderwijs, de detailhandel en bedrijfsleven, sport en ontspanning, alles staat onder 
enorme druk waardoor de samenleving bijna stil staat. Dat raakt ons allemaal, ook CDA 
Moerdijk.

Ook was in de afgelopen periode het bestuur niet op volle sterkte, omdat we afscheid 
hebben moeten nemen van onze voorzitter Ivo Ardon. Het was voor hem niet mogelijk het 
voorzitterschap te combineren met de drukte van zijn zaak, hoe zeer hij dit ook betreurde. 
Om deze reden heb ik het interim voorzitterschap tijdelijk opgepakt, totdat zich een nieuwe 
voorzitter meldt.

Gewoonlijk informeren wij jullie in het voor- en najaar als we een ALV uitschrijven. De ALV 
van maart j.l. hebben wij in verband met het coronavirus niet door kunnen laten gaan. Het is 
even wennen om alles digitaal te gaan organiseren. Gelukkig is dat nu geregeld met behulp 
van Jack Schoep, die zijn digitale expertise weer voor het CDA wil inzetten. En er was 
belangstelling voor de eerste digitale ALV van 17 november j.l. In deze vergadering kwam 
duidelijk naar voren dat jullie het CDA Moerdijk missen en behoefte hebben aan meer 
informatie. Daar gaan we mee aan de slag. 15 december hebben we een 
bestuursvergadering gehad waarin we de ALV hebben geëvalueerd. Een van de actiepunten 
is dat we de nieuwsbrief weer gaan introduceren, maar dan wel digitaal, dus per mail. Dat 
betekent dat we alle mailadressen van onze leden compleet moeten hebben op korte 
termijn. Graag zouden wij via onze website of via het hieronder vermelde mailadres uw 
juiste mailadres tegemoetzien. Voor leden die geen mailadres hebben of voorkeur voor de 
nieuwsbrief per post, bezorgen wij de nieuwsbrief op het huisadres. We gaan samen met de 
fractie een planning maken van onderwerpen die we graag met jullie delen en met welke 
frequentie en informeren u daarover in januari 2021. Mocht u nog andere suggesties of 
ideeën hebben dan horen wij dat graag. 

Naast de lokale politiek heeft u ongetwijfeld de landelijke politiek gevolgd. Trots ben ik op 
het besluit van Hugo de Jonge, die landsbelang boven partijbelang stelt. En trots ben ik op de 
drie kopstukken die het CDA momenteel vertegenwoordigen: Hugo de Jonge, Wopke 
Hoekstra en Pieter Omtzigt. Alle drie mannen die ergens voor staan! We kijken met 
vertrouwen naar de uitslag van komende verkiezingen in maart 2021!

Rest mij om u, mede namens het bestuur fijne feestdagen en een gezond 2021 toe te 
wensen. Laten we er met elkaar en voor elkaar iets moois van maken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.