19 maart 2018

CDA MOERDIJK PLEIT VOOR KRACHTENBUNDELING TUSSEN OVERHEID – ONDERNEMERS – ONDERWIJS

KANSEN MOET JE NIET ALLEEN ZIEN, MAAR VOORAL OOK ZELF MAKEN RICHT 1 MOERDIJKS ONDERNEMERSFONDS OP VOOR LOKALE PROJECTEN CDA MOERDIJK PLEIT VOOR KRACHTENBUNDELING TUSSEN  OVERHEID – ONDERNEMERS – ONDERWIJS

CDA Moerdijk is er voor het welzijn van inwoners en ondernemers. 

Moerdijk heeft veel ondernemers met een CDA hart. Naast de inzet voor hun eigen bedrijf, voelen zij zich ook maatschappelijk heel betrokken. Ondernemers en ZZP’ers uit diverse sectoren, zoals groot- en detailhandel, agrarisch en zakelijke dienstverlening.

Deze ondernemers vormen economisch het kloppende hart van Moerdijk. Zij zorgen voor ruim 70% van de banen, zijn een bron van innovatie en kennen een sterke lokale of regionale binding. Zij zijn actief in de lokale ondernemersverenigingen en zetten zich in voor een goed ondernemersklimaat. Ook organiseren zij evenementen om de aantrekkingskracht van de diverse kernen te vergroten en daarmee de leefbaarheid te verbeteren.

CDA Moerdijk zet zich in om de  voorzieningen in alle kernen te behouden en zoveel mogelijk uit te breiden en te verbeteren. CDA wil dat jongeren een goede aansluiting vinden op de arbeidsmarkt en pleit voor samenwerking tussen ondernemers en onderwijs.

Het CDA ondersteunt van harte het initiatief van lokale ondernemers om tot de oprichting van een overkoepelend ondernemerscollectief te komen. Zij worden door krachtenbundeling een sterke gesprekspartner van de gemeente en het onderwijs en kunnen door optimale samenwerking mooie doelen bereiken voor alle kernen.  Samen met de gemeente kunnen zij uitvoering geven aan economische ambities voor Moerdijk. Door krachtenbundeling kan Moerdijk ook op regionaal en provinciaal niveau een sterkere positie innemen.

Het CDA is hierbij voorstander van de oprichting van een ondernemersfonds. Een fonds waarin gelden komen om projecten te realiseren. Door een kleine verhoging van de OZB voor bedrijfspanden en budget van de gemeente voor economische projecten, kan het fonds financieel vorm krijgen.

EEN STERKE ECONOMIE DOOR LOKALE KRACHTENBUNDELING IS GOED VOOR DE LEEFBAARHEID

CDA ZEGT DOEN!!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.