30 januari 2018

Minder regels, meer zorg, ook voor de zorgprofessionals in de gemeente Moerdijk!

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden in de gemeente Moerdijk werken keihard! Met weinig mensen steeds meer zorg verlenen en daarbij nog eens heel veel administratie.  We moeten zuinig zijn op deze professionals, want als het met hen niet goed gaat, heeft dat grote gevolgen voor ons allemaal. En niet in het minst voor de mantelzorgers!

Dat de regeldruk binnen de zorg de laatste jaren enorm is toegenomen is inmiddels algemeen bekend. Maar als het dan in cijfers uitgedrukt wordt, dan schrik je toch. Gemiddeld zijn zorgverleners 25% tot 40% van hun tijd kwijt aan administratie wordt vermeld. Deze bureaucratie moet zo snel mogelijk teruggedrongen worden!

Gelukkig heeft actiecomité ‘Het Roer Moet Om’ de noodklok geluid over de onacceptabele regeldruk in de huisartsenzorg, en dit heeft ertoe geleid dat ook andere beroepsgroepen aan de slag gaan met regels die ten koste gaan van zorgtijd.

Onze CDA-minister Hugo de Jonge geeft vandaag het startsein voor de ‘schrap- en verbetersessies’ om onnodige regels binnen de zorg te schrappen en verbeterplannen te formuleren. Zeven beroepsgroepen gaan ermee aan de slag in januari, februari en maart.

 

We gaan de uitkomsten van deze besprekingen nauwlettend volgen voor mogelijke vertalingen naar onze gemeente!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.