03 oktober 2018

Ook subsidie voor de wijkverpleegkundigen van Thebe; niet alleen de wijkzusters van Surplus

Het CDA heeft het college vragen gesteld over het subsidiebeleid voor wijkzusters. Wij zijn van mening dat de extra middelen die de gemeente Moerdijk beschikbaar stelt voor wijkgerichte en preventieve werkzaamheden niet alleen naar de ‘wijkzusters’ van Surplus moet gaan. Ook de wijkverpleegkundigen van andere thuiszorgaanbieders zoals Thebe hebben hier naar onze mening recht op, ook zij verrichten wijkgerichte en preventieve werkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld zorg voor kwetsbare ouderen, voorlichting over dementie, het organiseren van gezondheidsmarkten, en ondersteunen van familie en mantelzorgers door ze wegwijs te maken in het doolhof van regels en voorzieningen.

Door de een ‘wijkzuster’ te noemen en de ander wijkverpleegkundige creëer je onduidelijkheid. Wijkzusters zijn hetzelfde opgeleid als wijkverpleegkundigen en doen in feite hetzelfde werk. Maar als voor de ene organisatie meer geld vrijkomt dan voor de andere, dan creëer je onderscheid in taakuitoefening en dat kan niet de bedoeling zijn. We hebben alle zorgaanbieders hard nodig om de inwoners van Moerdijk de zorg te kunnen bieden waar we voor staan. En daarvoor is het noodzakelijk dat alle thuiszorgaanbieders op eenzelfde wijze ondersteund worden en dat nog meer samengewerkt wordt dan nu al het geval is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.