27 oktober 2017

PROVINCIE LAPT MENING INWONERS OVER A16 WINDMOLENS AAN DE LAARS

CDA MOERDIJK SCHAART ZICH ACHTER STANDPUNT COLLEGE EN NOEMT BESLUIT VAN PROVINCIE RESPECTLOOS. WAAROM HIELD GEDEPUTEERDE VAN MERRIENBOER  (PvdA) DE KENNELIJKE SCHIJN OP DAT INWONERS VAN MOERDIJK INSPRAAK HADDEN?

De afgelopen maanden zijn er heel wat avonden overleg gevoerd door gemeente Moerdijk met de inwoners van Langeweg, Zevenbergschen Hoek en het dorp Moerdijk. Verenigd in drie werkgroepen, werden met hen diverse varianten besproken van mogelijke windmolenopstellingen langs de A16. Avonden zijn besteed aan het zoeken naar een voor een ieder acceptabele opstelling van de windmolens.

Geheel conform de participatiegedachte, die overigens ook door de provincie werd uitgedragen. Voor gemeenteraad en college van Moerdijk was draagvlak onder inwoners een absolute voorwaarde.

Na vele avonden en constructief meedenken van de inwoners, is er een voorstel uitgekomen voor 14 windmolens, goed voor zo’n 52 MW van de 100 MW.  “Nee” zegt de provincie en besluit éénzijdig er nog een paar bij te doen.

Onbegrijpelijk en respectloos vindt het CDA Moerdijk dit besluit. “Bij de provincie is bekend dat onze gemeente er alles aan heeft gedaan en nog steeds doet om het vertrouwen in het dorp Moerdijk te herstellen. Dat mogen we een geslaagd proces noemen tot op heden. Ook is bekend dat Zevenbergschen Hoek momenteel in de ban is van  de komst van een 380 kV lijn en tel daarbij op de invloed van de HSL spoorlijn en de rijksweg A16 op de leefomgeving. Juist bij deze kernen is een zorgvuldig proces om in goed overleg tot draagvlak te komen zo enorm belangrijk”.

De christendemocraten in Moerdijk zijn heel benieuwd wat hun raadscollega’s van de PvdA, VVD, D66 en SP vinden van het besluit van gedeputeerde Van Merriënboer. Uiteindelijk vormen deze partijen de coalitie in de provincie.

De inwoners van Moerdijk kunnen in ieder geval rekenen op steun van de CDA provinciale statenleden. “Daar zijn we blij mee” zegt fractievoorzitter Désirée Brummans van CDA Moerdijk. “Wij staan voor de participatiesamenleving en niet voor participatie afbraak”

Het CDA hoopt dat de provincie tot inkeer komt en vervolgstappen vanuit de inwoners en gemeente Moerdijk niet nodig zullen zijn. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.