20 januari 2018

Stemrecht is uw goed recht!

De aftrap van de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen en wij hopen dat  onze inwoners op 21 maart 2018 van hun goed recht gebruik zullen maken, namelijk van hun STEMRECHT.
Maar liefst 9 partijen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Moerdijk en het CDA werkt als lokale midden-partij graag met hen samen.

Wij zijn vanuit onze middenpositie zeer wel  in staat om naar „links” en naar „rechts” te kijken en geloven in de kracht van een goed compromis. Want alleen vanuit  goede samenwerking, kunnen wij tot betere besluiten komen voor onze inwoners van alle kernen. En dat is wat we met z’n allen toch willen, een in alle opzichten KERNGEZOND MOERDIJK 

Het CDA is van nature breed geïnteresseerd en we hechten veel waarde aan de menselijke maat.

Dat vindt u ook terug in ons verkiezingsprogramma.

Naast ons verkiezingsprogramma vinden wij het belangrijk dat de gebiedsplannen worden uitgevoerd,  de toekomstplannen voor iedere kern. Deze plannen  zijn namelijk met inspraak van onze inwoners uit alle kernen tot stand gekomen. Zo hoort dat wat ons betreft ook te gaan.

Regelmatig zijn wij in de kernen te vinden en ook de komende maanden zult u ons tegenkomen. Via onze website kondigen wij aan wanneer wij in uw kern zijn voor een kop koffie en een goed gesprek.

Tot slot willen wij  onze leden, inwoners, verenigingen, adviesraden en alle andere betrokkenen hartelijk bedanken voor hun inbreng in ons verkiezingsprogramma.

De titel van ons programma luidt:

CDA VOOR EEN KERNGEZOND MOERDIJK

Daar gaan we voor!!

Désirée Brummans

Lijsttrekker


U kunt via deze link naar onze verkiezingspagina gaan

Hieronder download u het programma "voor een KERNgezond Moerdijk" direct

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.