23 december 2020

Wethouder Désirée Brummans: Wat de natuur ons leert

Dat het afgelopen jaar veel emotie teweeg heeft gebracht, mag duidelijk zijn. Veel mensen 
verloren een dierbare aan Corona, zijn zelf ziek geweest, hebben op een heel andere manier 
moeten werken, of hebben bedrijfsmatig schade geleden. Een onzichtbare bedreiging heeft 
ons in de greep.

De andere kant van deze nare periode is er ook en uit zich in nieuwe 
inzichten die ik persoonlijk als waardevol ervaar. We hebben als het ware wereldwijd een 
hele grote spiegel voorgehouden gekregen. Want hebben we met z’n allen decennialang niet 
onbewust gedacht dat de wereld maakbaar is en hebben we daar ook niet naar gehandeld 
en geleefd? De natuur, deze keer in de vorm van een virus, bewijst wederom dat we als 
mens niet alle touwtjes in handen hebben. Het is deze directe acute aanval op onze 
gezondheid die ons nu tot nadenken en handelen beweegt. Maar laten we eerlijk zijn, de 
natuur is toch al lang een roepende in de almaar groter wordende woestijn. U raadt het 
waarschijnlijk al, ik heb het over klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen, ons 
aller handelen.

Als verantwoordelijk wethouder voor onder andere de energietransitie en 
klimaatadaptatie ben ik bijna dagelijks bezig met onderwerpen op dit vlak en ik heb veel 
geleerd de afgelopen 2,5 jaar. Ik heb vooral geleerd dat we wereldwijd veel meer stappen 
moeten zetten in versneld tempo om verdere temperatuurstijging te beperken. Dus ook in 
Nederland en ja ook in onze gemeente. De klimaatdoelstellingen die we met elkaar in VN-
verband hebben afgesproken, zijn al lang weer achterhaald én bovenal nog lang niet 
behaald en dat is zorgelijk te noemen. Hoe willen we deze wereld doorgeven aan de 
volgende generaties, het rentmeesterschap als belangrijke waarde voor ons CDA, is de grote 
vraag. En daar werken we hard aan, daar zetten we onze schouders onder als CDA 
Moerdijk. En daar hebben we u bij nodig. Maar daar hebben we ook de landelijke politiek bij 
nodig. En daar gaan we gebruik van maken. De landelijke verkiezingen staan voor de deur.
Ter ondersteuning van de kwaliteit van ons verkiezingsprogramma en het daaruit volgende 
beleid, gaan we vanuit Moerdijk een appèl doen op onze Haagse partijgenoten om de 
energietransitie voortvarender op te pakken.

Ik wens u mooie kerstdagen en een in alle opzichten gezond en duurzaam 2021!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.