04 juni 2018

Wij hebben er zin in!

Het is zover. De nieuwe raadsperiode is begonnen en wij zullen als kersvers team flink aan de slag moeten gaan. Dat wordt een hele uitdaging, temeer omdat we het nu zonder onze fractievoorzitter Désirée moeten doen. Gelukkig blijft zij als wethouder nauw met ons verbonden en komt Jaap als voormalig wethouder en nieuw bestuurslid onze fractie ondersteunen. En daar zijn wij heel blij mee!

We bedanken Désirée voor haar enorme inzet de afgelopen jaren. Wij vonden haar niet alleen gedreven en capabel, maar ook creatief en verbindend. Ze zocht altijd naar slimme oplossingen (en vond ze vaak). Deze eigenschappen zullen haar ook goed van pas komen in haar nieuwe functie als wethouder. Wij hebben er alle vertrouwen in en wensen haar heel veel succes en wijsheid toe de komende vier jaar! 

En ook Jaap bedanken we voor zijn grote inzet de afgelopen vier jaar als wethouder. Pittige dossiers, waarvan we nu de vruchten mogen plukken. Fijn dat Désirée de portefeuille van Jaap voor een groot deel over gaat nemen.

Nog iemand die genoemd moet worden is Leo. Met zijn vertrek uit de fractie gaan we niet alleen hem, maar zeker ook zijn grote dossierkennis missen. Ook was Leo altijd bereid ons te ondersteunen als dat nodig was. We willen hem hiervoor bedanken en wensen hem heel veel succes met al zijn nieuwe activiteiten!

En tot slot Stephan en Henriette. Ook die willen we bedanken voor hun bijdrage aan het fractiewerk en we wensen hen alle goeds toe voor de toekomst!

En wat ons betreft als nieuwe fractie; wij hebben er zin in en we gaan ons de komende vier jaar actief inzetten voor onze inwoners!

Namens de fractie,

Marian van Eersel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.