De Heen

  • Goede bereikbaarheid mobiele telefonie
  • Aanpassing riolering om wateroverlast te voorkomen
  • Reconstructie Dorpsweg
  • Camping passend in de natuurlijke omgeving ontwikkelen
  • Verkeerssituatie Heense Molen structureren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.