Top 15 speerpunten CDA 2018-2022

 1. Burgertevredenheid meetbaar verbeteren
 2. Efficiëntere, snellere en betere dienstverlening voor burgers en ondernemers.
 3. Uniformiteit in alle kernen qua uitstraling en kwaliteit openbare ruimte
 4. Stimuleren en verbeteren leefomgeving en voorzieningen in kleinere kernen
 5. Voorzieningen voor jongeren verbeteren: betaalbare starterswoningen, stimuleren werkgelegenheid.
 6. Seniorenbeleid optimaliseren door o.a. levensbestendige woningen.
 7. Platform verbeteren voor sociale voorzieningen (WMO) voor burgers.
 8. Goede bestuurlijke samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht, maar tegen fusie. Steenbergen blijft zelfstandig
 9. Milieustraat moet behouden en gratis blijven voor burgers.
 10. Doorontwikkelen naar een duurzame en milieuvriendelijke gemeente.
 11. Gemeente bestuur verhoogt betrokkenheid en betrouwbaarheid met inwoners, bedrijven en instellingen van onze gemeente.
 12. CDA is tegen coffeeshops en voor keiharde aanpak criminaliteit en drugsproblematiek 
 13. Kwaliteit van de openbare (leef en buiten) ruimte moet verbeteren.
 14. Behoud en verbeteren openbaar vervoer.
 15. CDA is tegen lastenverzwaring voor burgers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.