Speerpunten CDA 2022-2026

  • Versterken van het economisch perspectief in goede samenwerking met de ondernemers. 

  • Verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in Steenbergen.

  • Doorgeven van een schone en gezonde leefomgeving aan de volgende generaties door in te zetten op duurzaamheid.

  • Actieve ondertsteuning voor mensen met een noodzaak voor sociale zorg.

  • Realiseren van betaalbare woningen voor met name starters en de senioren

  • Schone lucht en een leefbaar klimaat. Inzetten op meer bomen.

  • Goede bereikbaarheid en een veilige infrstructuur.

  • Een veilige leefomgeving

  • Goede samenwerking tussen overheid en burgers, gebaseerd op vertrouwen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.