Jongeren

Punten voor Jongeren

 

  • Zorgen voor voldoende betaalbare starterswoningen

  • Veilige routes naar de scholen

  • De jongerenwerker meer naar de kernen. De bus, die als mobiele JOP moet dienen, moet snel gaan rijden

  • Investeren in het bestrijden van laaggeletterdheid bij jongeren

  • Jongeren meer bij de politiek betrekken door ze een adviesrol te geven bij bepaalde projecten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.