Kruisland

  • Uitbreiding wandel- en fietsmogelijkheden
  • Restauratie Coupure aan de Stoofweg
  • Uitbreiding bomenareaal
  • Zoeken naar oplossing voor zwaar (landbouw)verkeer in de kern
  • Nieuwbouw voor starters en senioren
  • Aanpakken wateroverlast

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.