07 oktober 2021

CDA Waalwijk kritisch over aanpak sluipverkeer door Oudestraat in Waspik

Het verkeer op de snelweg A59 moet beter gaan doorstromen. Daarom wordt knooppunt Hooipolder fors aangepakt. Het plan sluit aan bij de verbreding van de snelweg A27. In de periode van 2023 tot 2026 zal de herinrichting van knooppunt Hooipolder worden uitgevoerd. Hierdoor zal er nog meer dan normaal sprake zijn van opstoppingen en sluipverkeer. Onder andere de gemeente Waalwijk heeft onderzocht hoe de verkeersdruk in Waspik en Raamsdonk kan worden verlaagd. Daarvoor zal de huidige sluiproute via ’t lint door Waspik grotendeels worden ingericht als 30 kilometer-zone en komt er eenrichtingsverkeer bij de Hooiweg, nabij bedrijventerrein Scharlo. Het verkeer wordt op basis van deze plannen via de Oude Straat gestuurd, waarvoor straks een maximum snelheid van 60 kilometer zal gelden. Met de bewoners van omliggende straten heeft CDA Waalwijk zijn zorgen geuit of deze weg zich wel voor al dat verkeer leent. De weg is immers niet breed en wordt nu - en straks helemaal - intensief door snel, breed en zwaar verkeer bereden. CDA Waalwijk heeft gewezen op de grote risico’s voor vooral fietsers en kinderen en gepleit voor aanvullende maatregelen, zoals wegverbreding of inrichting als 30-kilometer zone, om voorzienbare ongelukken te voorkomen. Dat wilde wethouder Bakker namens het college nog niet toezeggen, al sprak hij wel de bereidheid uit om, indien de noodzaak zich aandient, aanvullende maatregelen voor de Oude Straat te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.