02 mei 2021

CDA Waalwijk steunt verbouwing van Den Bolder

Bij Den Bolder denken we direct aan de centrale huiskamer van Waspik. Het is een plaats en een gebouw waar veel inwoners van Waspik samenkomen voor culturele, sociale of andere activiteiten. Omdat het bestuur van Den Bolder heeft vastgesteld dat Den Bolder in de huidige opzet de functie van ontmoetingsplek niet goed kan waarmaken, is besloten tot de voorbereiding voor een verbouwing. Deze verbouwing kan echter niet zonder een investering van 500.000 euro van de gemeente Waalwijk en vraagt daarmee het nodige gemeenschapsgeld. Na de verbouwing staat aan de inwoners van Waspik straks echter weer een prachtig vernieuwd en weer volledig aangepast modern gemeenschapsgebouw ter beschikking dat daarna voor veel jaren geschikt is gemaakt om de Waspikkers te kunnen ontvangen. Om die reden steunt de CDA Waalwijk-fractie de voorgestelde verbouwing van harte. CDA Waalwijk hecht grote waarde aan maatschappelijke voorzieningen, zoals Den Bolder, in alle kernen van de gemeente Waalwijk. Maatschappelijke voorzieningen in Waspik en Sprang-Capelle zorgen er immers voor dat inwoners zoveel mogelijk in hun eigen dorp of kern kunnen blijven wonen en leven, zonder direct aangewezen te zijn op Waalwijk of andere steden. Bovendien zijn instellingen, zoals Den Bolder, belangrijk voor de eigenheid van Waspik. Wie in Waspik heeft er niet ooit in Den Bolder meegedaan aan activiteiten? Dat gaan we straks met een vernieuwd Den Bolder ook voor de toekomst waarborgen. De CDA-fractie wenst het bestuur van Den Bolder veel succes met de organisatie van de verbouwing!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.