10 april 2021

In memoriam Frans Vercauteren

Afgelopen week kregen wij het bericht dat ons mede-CDA lid Frans Vercauteren op 2e Paasdag is overleden. Frans bereikte de hoge leeftijd van 94 jaar.

Op vrijdag 9 april 2021 vond in de R.K. Kerk St. Jan de Doper de plechtige uitvaartdienst plaats.

In deze viering werd stilgestaan bij de grote betekenis die Frans voor het culturele en maatschappelijke leven van Waalwijk en zijn omgeving heeft gehad. Als leraar geschiedenis op het dr. Mollercollege, als onder meer medeoprichter van de openbare bibliotheek en de Muziekschool en als auteur van meerdere historische werken over de geschiedenis van Waalwijk en de Langstraat.

Als Waalwijkse afdeling van het CDA herinneren wij ons Frans als voorzitter van het bestuur in de periode februari 1996 tot mei 2002. In deze hoedanigheid gaf hij leiding aan het CDA in de periode van de gemeentelijke herindeling van Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk. De klus om de tot dan bestaande politieke entiteiten in de afzonderlijke kernen, met ieder een eigen identiteit en traditie, tot een nieuw geheel te brengen, was hem op het lijf geschreven. Zijn kennis van de historie, zijn intellectuele en erudiete overwicht en zijn vermogen om mensen en ideeën bij elkaar te brengen, maakten dat het samengaan van de afzonderlijke afdelingen naar één nieuwe CDA Afdeling succesvol en zonder noemenswaardige fricties is verlopen. De vruchten van zijn inspanningen van destijds, plukken wij nog alle dagen.

Zelf had ik het voorrecht in de afgelopen jaren Frans en uiteraard Trees nog meermalen in hun huis aan de dr. Mollerlaan te mogen ontmoeten. Genietend van een kopje koffie en gebakje bespraken we de actuele politieke ontwikkelingen. Natuurlijk die binnen het CDA maar ook de algemene politieke en staatkundige ontwikkelingen in de rest van de wereld kwamen ter sprake.

Tot het laatst toe bleef Frans geïnteresseerd in alles wat er speelde en was hij door middel van het lezen van diverse kranten, het bijhouden van moderne literatuur en het volgen van de media, uitstekend van de laatste trends op de hoogte, die hij vervolgens op de hem eigen scherpzinnige wijze verrassend wist te analyseren.

Frans was, zolang hij daartoe fysiek nog in staat was, ook trouw bezoeker van de maandelijkse CDA achterban vergaderingen. De raadsstukken had hij dan beter dan wie ook bestudeerd en de kritische vragen die hem de stukken ontlokten, stemden steeds tot nadenken.

Frans bleef het CDA tot aan zijn dood trouw.

Wij staan stil bij een markante en bijzondere persoonlijkheid aan wie onze Afdeling veel heeft te danken.

Wij wensen Trees, kinderen en kleinkinderen, veel sterkte om het heengaan van Frans te kunnen dragen.

Voorzitter CDA Waalwijk,

Riné van Dongen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.