12 september 2021

Partijcongres CDA in Brabanthallen te Den Bosch

Bij aankomst in de Brabanthallen om kwart voor negen ’s ochtends is het al druk. Er is veel belangstelling van CDA-leden en media. Bij binnenkomst draaien de camera’s al. Gelukkig wordt er goed gecontroleerd op het vaccinatiebewijs. 

Na de koffie moeten we “geplaceerd” het congres volgen d.w.z. vanaf de stoel in een vak rondom het spreekpodium. Na plaatsgenomen te hebben blijken CDA Waalwijk en CDA Altena naast elkaar te zitten. Gezamenlijk brengen we de dag door.

Het Wilhelmus wordt voor, maar niet door de CDA-leden gezongen. Na een overdenking door Paul van Geest komt de presentatie en toelichting op het evaluatierapport van de commissie Spies aan de orde. 

Liesbeth Spies geeft een toelichting. Een harde conclusie: het CDA heeft de verkiezingen van zichzelf verloren. Er zijn veel fouten gemaakt. Hoe richt het CDA zich weer op in de wetenschap dat ook de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur staan? Veel CDA-leden en kiezers willen graag weer perspectief zien.

Dan volgt het woord van interim-voorzitter Marnix van Rij. Een evaluatie volgt over hoe hij het CDA in april aantrof bij zijn terugkeer uit St. Eustatius in Nederland. Marnix van Rij zag een CDA in verwarring. Er zijn veel zaken mis gegaan. Een van de voornemens is dat besluiten over lijsttrekkers niet meer over de hoofden van de CDA-leden heen genomen mogen worden. Dat hoort niet bij het CDA. Het CDA is een partij, waar leden met elkaar spreken en elkaar op argumenten overtuigen. 

Ook Pieter Omtzigt wordt genoemd. Op 12 juni 2021 heeft Pieter Omtzigt zelf het besluit genomen om als zelfstandig kamerlid verder te gaan. Dat spijt het CDA zeer en was niet de gewenste uitkomst van het overleg dat het CDA-bestuur met Pieter Omtzigt had. De CDA-leden in de Brabanthallen laten met luid applaus hun instemming horen. Ook zij zijn teleurgesteld in het verlies van dit zeer gerespecteerd CDA-kamerlid.

Aan de orde komt het rapport van Richard van Zwol (Wetenschappelijk Instituut CDA). Op 31 mei gaf de CDA-verenigingsraad hem de opdracht om een rapport te schrijven over de herkenbaarheid en het profiel van het CDA. Dit rapport is met veel waardering ontvangen en wordt momenteel verder uitgewerkt. Van Rij roept op om op zoek te gaan naar inhoud en eenheid op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. 

Dan is het tijd voor vragen en opmerkingen van de CDA-leden. Waarom is Wopke Hoekstra als lijsttrekker gekozen en niet Pieter Omtzigt als de nummer 2 op de kandidatenlijst? Spies antwoordt dat elke nieuwe nummer 1 opnieuw wordt aangewezen. Er is geen automatisme dat de nummer 2 op de lijst de nummer 1 opvolgt, als deze niet doorgaat. Zo is dat ook gebeurd bij Wopke Hoekstra. Het besluit om hem als lijsttrekker te benoemen, nadat Hugo de Jonge was teruggetreden, is genomen door het CDA-partijbestuur, door de verenigingsraad en door het partijcongres. 

Veel vragenstellers doen een beroep op de terugkeer van het CDA naar het politieke midden en naar het vaststellen van een heldere koers. 

Duidelijk wordt dat het CDA veel aandacht zal gaan geven aan de woningnood en noodzakelijke woningbouw en aan de zorg. Ook worden jongeren binnen de partij van harte uitgenodigd om op te staan en hun rol te spelen. 

Veel CDA-leden spreken zich uit over de gebeurtenissen in de afgelopen maanden, hun zorgen over de partij en over de toekomst. 

Marnix van Rij, Hugo de Jonge en Jan Peter Balkenende roepen op om vanaf vandaag vandaag de nieuwe koers van het CDA  uit te dragen, om dat samen te doen. Belangrijk is dat CDA-leden uitstralen dat ze weer vertrouwen in hun partij en de toekomst hebben. 

Vervolgens worden de resoluties besproken.

De meest opvallende aangenomen resoluties:

  • de kinderen van IS-vrouwen moeten met hun moeders naar Nederland worden gehaald. 
  • het leenstelsel moet worden beëindigd. Dit is een breekpunt in de coalitie-onderhandelingen
  • het voorstel voor een Voltooid Leven-wet van D66 wordt afgewezen. Deze wet is in niet in overeenstemming met het gedachtengoed van het CDA.

Hugo de Jonge kreeg een lang en daverend applaus voor zijn enorme inzet als minister van volksgezondheid in zijn strijd tegen het coronavirus.

Tenslotte hield Wopke Hoekstra een toespraak. Hij was zelfkritisch. Wopke bevestigde nogmaals de kernwaarden van het CDA. Het CDA zal zijn verantwoordelijkheid nemen bij de coalitie-onderhandelingen. De uitkomst van deze onderhandelingen zal voor worden gelegd aan de leden. Wopke ontving een applaus van het congres voor een mooie toespraak die een begin is van de nieuwe koers van het CDA.

Hiermee eindigde het CDA-partijcongres en gingen veel leden weer met een positief gevoel huiswaarts.

Ruud Spohr, CDA Waalwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.