02 november 2023

Praat mee op 6 november 2023 in Zidewinde

De fractie van het CDA vraagt U op de koffie.

Onder het genot van een kopje koffie, kunt U de politieke zaken die  in onze gemeente of binnen uw wijKspelen met ons bespreken.
Dit geeft ons een beter inzicht in zaken die bij onze inwoners leven. Mogelijke acties of richtlijnen die u of wij, als volksvertegenwoordigers, kunnen ondernemen bespreken we met elkaar . Dus grijp u kans en vertel ons wat u graag wilt veranderen of toevoegen.
Op de agenda van de volgende  gespreksavond d.d. 9 november   staan o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: 

· ; Eerherstel en erkenning leed 1e generatie Molukse Knil militairen 
     Waalwijk.

· : Onttrekking reserve sociale woningbouw t.b.v. project “Borksesticht” en vaststelling bestemmingsplan Baardwijksestraat
     Waalwijk ( Borkesesticht)

· : WIjziging  Verordening maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2024

· : Onttrekking van 172.061 euro aan de reserve ‘ ondersteuning financieel welzijn inwoners , organisaties en verenigingen t.b.v. de eenmalige inflatiecorrectie subsidie 2023.

CDA Waalwijk nodigt U uit .

Datum:          Maandag 6 november 2023
Plaats:           Zidewinde te Sprang –Capelle.
Aanvang:       20.00 uur

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Waalwijk.
Voor politieke vragen kunt u nu al mailen naar: [email protected]

CDA Waalwijk is verder te vinden op Instagram, Facebook, Twitter en www.cdawaalwijk.nl

Wij verwelkomen u graag op 6 november om 20.00 uur bij het CDA in Zidewinde te Sprang –Capelle!
Cissy de Bruijn, fractie CDA Waalwijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.